Patiënt bij onze zorg

frame6

Professionele thuisverpleging

Men zegt dat zorgverlening een roeping is, en dat is het ook voor ons. Thuisverpleging Onze Zorg is een geconventioneerde groep van zelfstandig verpleegkundigen en zorgkundigen die met alle mutualiteiten samenwerkt. Als patiënt hoef je zelf niets te betalen, onze zorgen worden rechtstreeks met de mutualiteit afgerekend. Onze Zorg is opgebouwd rond 5 belangrijke pijlers:

Communcatie en registratie

Bij Onze Zorg vinden we communicatie en registratie heel belangrijk. We maken gebruik van een digitaal verpleegdossier waarin dagelijkse observaties en wekelijkse evaluaties worden neergeschreven. Afhankelijk van de nodige zorgen wordt een specifiek dossier opgemaakt met jouw zorgplan. En ons eigen uniek intern platform zorgt ervoor dat alle zorgverleners elkaar steeds kunnen informeren.
frame35
frame57

Kwaliteit

Onze hoge graad van kwaliteit bereiken we onder meer dankzij 24/24u verpleegkundige permanentie en dankzij ons specifiek opleidingstraject. Daarnaast beschikken we – in samenwerking met het ziekenhuis – over reserve materialen (waaronder pompsystemen). En werken we ook nauw samen met de arts (specialist/huisarts). Voor de technisch verpleegkundige handelingen maken we gebruik van standaardprocedures.

Zorg op maat

Individuele & persoonlijke zorg op maat van de patiënt is onze derde belangrijke pijler. Zorgafhankelijk zijn is niet evident. We vinden het dan ook belangrijk onze zorgen af te stellen op de individuele noden van de patiënt. Bij ons wordt elke zorgsituatie kritisch beoordeeld door een verantwoordelijke die voor jou de optimale dienstverlening zal opmaken!

frame16
frame51

Persoonlijk en betrokken

Onze teamleden werken met een warm hart en met bevlogenheid. Wij gaan respectvol en zorgzaam om met elke patiënt en nemen verantwoordelijkheid op. Onze persoonlijke en betrokken aanpak zorgt ervoor dat je met vertrouwen beroep kan doen op ons. In overleg met jou en jouw omgeving maken we duidelijke afspraken zodat we je een persoonlijke zorg kunnen aanbieden. Wij bouwen een vertrouwensband op waarbij we discretie hoog in het vaandel dragen. Zo kunnen we samenwerken aan een zorgverlening die de kwaliteit van jouw leven verbetert.

Gespecialiseerde zorg

Onze Zorg bestaat uit een dynamisch en hoogopgeleid team van verpleegkundigen en zorgkundigen. Naast algemene zorgen bieden we gespecialiseerde zorgen aan. Binnen ons verpleegkundig team beschikken we over verschillende verpleegkundige specialisaties: diabetes educator, verpleegkundig pijnspecialist, wondzorg specialist, palliatieve zorg, neurologische zorg, spoed en intensieve zorg en oncologisch zorg. Bij Onze Zorg ben je letterlijk en figuurlijk in goede handen!
frame53

Praktisch

Wij willen elke patiënt een kwaliteitsvolle zorg op maat aanbieden. Daarom maken we graag enkele praktische afspraken met jou:

Derdebetalersregeling

Jouw zorgen worden aangerekend aan de hand van derdebetalersregeling van jouw mutualiteit. Het komt erop neer dat je zelf niets hoeft te betalen. De voorwaarde hiertoe is dat je over een doktersvoorschrift beschikt en een vignet van de mutualiteit. Indien je niet over een doktersvoorschrift beschikt en/of geen geldig vignet kan aanbieden, dienen de zorgen wel door jou betaald te worden. Is de duur van jouw voorschrift ten einde en is er verdere verzorging nodig? Vraag dan tijdig een nieuw voorschrift aan je arts.

De frequentie van hygiënische zorgen is afhankelijk van je score op de KATZ-Schaal. Bepaalde zorgen vallen buiten de nomenclatuur en zijn niet terugbetaalbaar, dit maken wij je steeds kenbaar alvorens een zorg op te starten.

Als je aangesloten bent bij een wijkgezondheidscentrum, dan kan je helaas geen beroep doen op onze zorgen.

Zorgdossier

Jouw zorgdossier wordt digitaal bijgehouden door de verpleegkundigen en zorgkundigen. De gegevens zijn enkel toegankelijk voor ons team en jouw behandelende artsen.

Steriel materiaal

Ons verpleegteam zorgt zelf voor het steriele materiaal. Geneesmiddelen en specifiek verbandmateriaal dien je zelf aan te schaffen. Incontinentiemateriaal en hulpmiddelen zoals een ziekenhuisbed, aangepaste matras enz. kan je kopen of huren via de medishops van je mutualiteit. Vraag gerust ons advies!

Tijdstip en afspraken

Tijdens het eerste bezoek wordt een richtuur met jou afgesproken. Dit uur proberen wij steeds te respecteren maar we vragen jouw begrip voor eventuele vertragingen door onvoorziene omstandigheden. 
Een afwijkend uur dan afgesproken bij het eerste bezoek kan enkel indien je hiervoor een bijzondere reden hebt. Je begrijpt dat het systematisch wisselen van bezoekuur voor ons een praktische regeling onmogelijk maakt. Wijzigingen dienen ten minste 24u op voorhand te worden aangevraagd via ons centraal telefoonnummer. Indien je niet thuis bent op het afgesproken uur of indien de deur niet wordt opengedaan, deponeren wij een kaartje in je brievenbus om te melden dat we zijn langs geweest. Eventueel starten wij de procedure ‘patiënt in nood’. Gelieve ons te bellen indien je het kaartje vindt voor een nieuwe afspraak. Wij kunnen niet garanderen dat wij dezelfde dag nog langskomen.

Jouw verpleegkundige/zorgkundige

Wij werken binnen een bepaalde regio en in een wisselend uurrooster. Daarom is het mogelijk dat verschillende verpleegkundigen je verzorgen. De zorgverleners zijn via ons digitaal dossier op de hoogte van jouw situatie. Wij trachten er rekening mee te houden om zoveel mogelijk dezelfde zorgverlener bij jou langs te sturen. Wij kunnen echter geen rekening houden met jouw persoonlijke voorkeur.

Bij elk bezoek ook als is dit meerdere malen per dag dien je je identiteitskaart aan te bieden zodat deze kan worden ingelezen. Dit geldt als bewijs dat we de zorg hebben uitgevoerd.

Huisdieren

Om de zorgen optimaal te laten verlopen en uit veiligheidsoverwegingen vragen wij je om tijdens de verzorging jouw huisdier in een afzonderlijke ruimte te plaatsen. Onze medewerkers kunnen ook niet verplicht worden om hun schoenen uit te trekken. Bij een arbeidsongeval is men op dat moment niet verzekerd.

Feedback

Heb je ideeën om onze kwaliteit te verbeteren of lopen de zaken niet zoals je wenst? Laat het ons weten, wij staan open voor feedback. Je kan jouw klacht en/of opmerking kenbaar maken via ons centraal telefoonnummer, schriftelijk op ons adres of via e-mail (klachten@onzezorg.be).

Onze medewerkers zijn eerlijk, discreet en gebonden aan het beroepsgeheim. Wij stellen ons respectvol op naar elke familie. Wij maken geen onderscheid op basis van geslacht, huidskleur, politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging. Wij verwachten ook van jou deze houding, want een goede verzorging kan enkel als beide partijen zich inzetten.

Bedankt!